ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Elephants have recently been seen blocking a highway often used by produce trucks in Thailand that runs through the Ang Lue Nai wildlife reserve. Produce truck drivers say the animals head-butted their vehicles when they could not get to the goods they were carrying. "Sometimes the whole elephant herd, six or seven of them, stand in middle of the road... some of them try to pull sugar canes from the lorry, when they cannot, they just break the wind shield," said driver Puern Meksan. Officials at the natural reserve have imposed a dusk-to-dawn curfew on the road.
Reuters

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Wildlife reserve แปลว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
Head-butted แปลว่า เอาหัวชน
Herd
แปลว่า ฝูง
Lorry
แปลว่า รถบรรทุก
Dusk-to-dawn curfew
แปลว่า เวลาต้องห้ามในยามวิกาล

In this interview with Time magazine, former Prime Minister Thaksin Shinawatra said he disagreed with the junta's recent controversial economic policies including capital controls and the proposed changes to the Foreign Business Act. "No one can adopt protectionism anymore," Thaksin said. "Thailand has to be ready for globalization—you cannot turn your back on it. Anything that reverses what is already very open will cause confusion and uncertainty. This is when investors pull out." Thaksin also said that the current regime wanted to take the country backward and away from its push to become a more knowledge-based society.
Time

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Controversial แปลว่า ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง
Proposed แปลว่า ซึ่งถูกเสนอ
Protectionism
แปลว่า ระบบกีดกันทางการค้า
Pull out
แปลว่า ถอนตัว
Knowledge-based society
แปลว่า สังคมแห่งฐานความรู้

ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ