ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Thailand's TV Channel 7 on Tuesday cancelled the soap opera "Love Song On Both Sides Of The Mekong" due to complaints by the Laotian government that the show was offensive. Laos said the drama about a Thai-Laotian couple contained distasteful scenes including one in which Thai actor Sukolwat Kanaros dropped Laos' national flower, the frangipani, in the river as he despaired over uniting with his love, Laotian singer Alexandra Bounxouei, and because no family elders were present when Kanos's character made his marriage proposal. "Although Laotians and Thais speak the same language, some things may be acceptable to Thais but not acceptable to Laotians," said Souvanna Phouyavong, a top envoy at the Laotian embassy. "In order to maintain good relations, we expressed our concern that this may cause misunderstandings."
Straits Times

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Cancelled แปลว่า ยกเลิก
Soap opera แปลว่า ละครน้ำเน่า
Distasteful
แปลว่า ไม่พึงประสงค์
Despaired
แปลว่า สิ้นหวัง, หมดหวัง
Elders
แปลว่า ผู้เฒ่าผู้แก่

French footballer Zinedine Zidane, currently in Thailand to take part in a charity tournament, was spotted taking in the sights of Bangkok on Monday. The father of four took his children to watch a muay Thai fight, and went with his wife to the Grand Palace. Zidane will travel to Chiang Mai this weekend to participate in a football match to raise funds for local AIDS charities.
Hello

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Tournament แปลว่า การแข่งขัน
Spotted แปลว่า ถูกพบเห็น
Taking in the sights
แปลว่า ชมวิวทิวทัศน์, ดื่มด่ำบรรยากาศ
Funds
แปลว่า กองทุน
Charities
แปลว่า มูลนิธิ

ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ