Cheating on Me ภาษาอังกฤษ

นวัตกรรมดีงามแบบนี้น่าเอามาประยุกต์ใช้ในครัว เรือนนะคะ ป้องกันคุณผู้ชายว่อกแว่ก คำว่าโกงหรือลอกข้อสอบ หรือคำว่านอกใจ ภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันคำคือว่า cheat (ชี้ท) ค่ะ ตัวอย่างประโยค Are you cheating on me? เธอแอบมีกิ๊กใช่มั้ย He cheated in the exam มันแอบโกงข้อสอบ หรือแม้แต่เวลาที่เราแอบโกงเล็กๆ น้อยๆ กินข้าวขาหมูแกล้มสลัดยามลดความอ้วนก็สามารถพูดว่า I cheated on my diet the other day ฉันเผลอตัวแอบสวาปามเมื่อวันก่อน เป็นต้น


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Football star Zidane shares Thailand trip with...
French footballer Zinedine Zidane, currently in Thailand to take part in a charity tournament, was spotted taking in the sights of Bangkok on Monday. The father of four took his children to watch a muay Thai fight, and went with his wife to the...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ