Lastname, Surname  ภาษาอังกฤษ

มี ใครรู้มั่งว่า พี่เฮงจ๊อบแฮบปี้ไลฟ์ เมคไลฟ์เบสเทอร์ (จริงๆ พี่เค้าสะกดผิด ควรเป็น เบทเทอร์ นะคะ) เค้าชื่อเล่นว่า "เฮง" หรือ "จ๊อบ" วันนี้สรรหาชื่อแปลกมาฝาก แจ้ จ้องสืบพันธุ์,ถนัด ขอเงิน,ตายนานแล้ว ลืมจำไม่ได้,สามแสนแปด ขุนภักดี,ยินดี มีความสุข,กวี สุดจบรรยาย,ติ๋ม กลับหลังสวน,จำดี ขี้ลืม,สัญญา ชอบโกหก,สมรักษ์ พูดความจริง,ลม กำลังมา,สมชาย อศุจิจรรลัย,บุญมีน้อย ลาที

บทเรียนวันนี้เกี่ยวกับชื่อและนามสกุล ชื่อรู้ๆ กันอยู่ว่าคือคำว่า name ส่วนคำว่านามสกุล ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษกับอเมริกัน ใช้ต่างกันเล็กน้อย surname (เซอร์เนม) เป็นแบบอังกฤษ ส่วนอเมริกันใช้คำว่า last name (แลสท์เนม) มากกว่าค่ะ


เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ