Congrats! ภาษาอังกฤษ

วันนี้น้องๆ ที่ทำงานได้เลื่อนตำแหน่งกันทำให้มีการส่งเมล์ยินดีปรีดามากมาย เวลาเราพูดว่ายินดีด้วยหรือดีใจด้วย ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า congrats (คอง-แกร๊ตส์) หรือ congratulations (คอง-แกร๊ต-จู-เล-ชั่นส์) ต้องเติมตัว s เสมอนะคะจำไว้ให้ดี อย่าเผลอพูดว่า congratulation เลยทีเดียวเชียว หรือยจะพูดว่า I'm so happy for you (ดีใจด้วย) ก็ได้นะคะถ้าไม่อยากซ้ำกับชาวบ้านเค้า


บทเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Xbox One to be released in 26 new countries in...
Xbox One to be released in 26 new countries in September Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว Gaming console Xbox One will be available for purchase in 26 additional countries by September. Asian countries that will be fortunate enough to receive the product include India, Japan and Singapore. When the Xbox One was launched last...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ