Congrats! ภาษาอังกฤษ

วันนี้น้องๆ ที่ทำงานได้เลื่อนตำแหน่งกันทำให้มีการส่งเมล์ยินดีปรีดามากมาย เวลาเราพูดว่ายินดีด้วยหรือดีใจด้วย ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า congrats (คอง-แกร๊ตส์) หรือ congratulations (คอง-แกร๊ต-จู-เล-ชั่นส์) ต้องเติมตัว s เสมอนะคะจำไว้ให้ดี อย่าเผลอพูดว่า congratulation เลยทีเดียวเชียว หรือยจะพูดว่า I'm so happy for you (ดีใจด้วย) ก็ได้นะคะถ้าไม่อยากซ้ำกับชาวบ้านเค้า


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Football star Zidane shares Thailand trip with...
French footballer Zinedine Zidane, currently in Thailand to take part in a charity tournament, was spotted taking in the sights of Bangkok on Monday. The father of four took his children to watch a muay Thai fight, and went with his wife to the...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ