Barking up the wrong tree แปลว่า ภาษาอังกฤษ idiom

สำนวน Barking up the wrong tree แปลว่า คิดผิด ถามผิดคน สำนวนนี้มาจากเวลาสุนัขล่าเหยื่อเข้าไปในป่า และเชื่อว่าเหยื่อหนีขึ้นไปบนต้นไม้ จึงเห่าไปบนต้นไม้นั้น แต่แท้จริงแล้ว สุนัขไม่รู้ว่าเหยื่อไม่ได้อยู่บนต้นไม้ต้นนั้น ซึ่งก็คือเห่าผิดต้นนั่นเอง ตัวอย่างการใช้ If you think I can help you with that, you're barking up the wrong tree ถ้าเธอคิดว่าฉันช่วยเธอได้แล้วล่ะก็ เธอคิดผิดแล้วล่ะ

 

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Best job in the world up for grabs
The Australian state of Queensland is offering what it calls the best job in the world. The successful candidate will receive a fantastic salary of 150,000 Australian dollars (about 3,750,000 baht) in exchange of lounging around for six months...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ