Barking up the wrong tree แปลว่า ภาษาอังกฤษ idiom

สำนวน Barking up the wrong tree แปลว่า คิดผิด ถามผิดคน สำนวนนี้มาจากเวลาสุนัขล่าเหยื่อเข้าไปในป่า และเชื่อว่าเหยื่อหนีขึ้นไปบนต้นไม้ จึงเห่าไปบนต้นไม้นั้น แต่แท้จริงแล้ว สุนัขไม่รู้ว่าเหยื่อไม่ได้อยู่บนต้นไม้ต้นนั้น ซึ่งก็คือเห่าผิดต้นนั่นเอง ตัวอย่างการใช้ If you think I can help you with that, you're barking up the wrong tree ถ้าเธอคิดว่าฉันช่วยเธอได้แล้วล่ะก็ เธอคิดผิดแล้วล่ะ

 

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Bangkok offers 15,000 free Wi-Fi spots
The Bangkok government will offer 500,000 people free Wi-Fi access starting Thursday. The move is part of a pilot project that will provide 15,000 Internet hotspots. Bangkok's municipal government said the scheme was part of the city's effort to...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ