ลิขสิทธิ์และข้อบังคับ

ลิขสิทธิ์และข้อบังคับ

ผู้ใช้บริการ Langhub.com สามารถใช้ข้อมูลต่างๆของเราเพื่อการสอน สาระและความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้น ห้ามมิให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าเพื่อมุ่งหวังผลกำไร

หากคุณต้องการนำข้อมูลจาก Langhub.com ไปประกอบใน blog หรือ website อื่นๆ ต้องมีการระบุว่าข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์ Langhub.com อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ห้ามทำลิงค์ข้อมูลโดยตรงจากหน้าเว็บไซต์อื่นเข้าสู่ไฟล์ mp3, mp4, text หรือ pdf ของเรา เนื่องจากผู้ที่ทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราผ่านหน้าเว็บไซต์อื่นจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาเยี่ยมชมเว็บของเราโดยตรง อันจะก่อให้เกิดปัญหาความแออัดและความล่าช้าในการดาวน์โหลด เนื่องจากผู้ดาวน์โหลดจากทางหน้าเว็บอื่นเข้ามาแย่งช่องทางดาวน์โหลดจากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์เรา (ชะตาของผู้ให้บริการเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับความว่องไวของการให้บริการ ดังนั้นโปรดอย่ากระทำการดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อความอยู่รอดของเรา) ในกรณีที่ท่านต้องการทำ link มาที่เรา เราแนะนำให้ท่าน link มาที่หน้าบทเรียนแทน เพื่อให้ผู้ใช้คลิกดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บของเราโดยตรง แน่นอนว่าทางเราไม่ได้วางระเบียบยุ่งยาก อย่างเช่นบังคับให้สมัครสมาชิกหรือบังคับให้ผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์กรอกรหัสผ่านที่ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ แต่หากทางเราเห็นว่าปัญหาการเชื่อมดาวน์โหลดจากเว็บอื่นมายังไฟล์เราโดยตรงยังคงเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทางเราคงจำเป็นจะต้องนำมาตรการที่กล่าวข้างต้นมาใช้
สุดท้ายนี้ ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของ Langhub.com ไม่สามารถนำไปขายหรือใช้ในเชิงการค้าเพื่อมุ่งผลกำไรในทุกทาง