Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me ภาษาอังกฤษ

อุทาหรณ์ สอนชะนี Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me คำว่า fool (ฟูล) แปลว่า หลอก โกหก เพราะฉะนั้นสำนวนนี้แปลตรงตัวจึงหมายถึง หลอกฉันได้หนนึงเธอควรจะละอายใจ แต่ถ้าหลอกฉันได้สองหนฉันควรจะละอายใจเอง (ที่โง่ให้โดนหลอก) ความหมายโดยรวมก็คือ ถ้ายอมโดนหลอกหนที่สองก็แปลว่าโง่ให้เค้าหลอกเองค่ะ


บทเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ