ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

The Children and Youth Council of Thailand has called on the media industry to stop publishing seductive photos of scantily-clad movie stars and teen idols, saying it sets a bad precedent. At its first ever meeting held last Friday, council president Ek Wong-anan told the industry to correct their perception that the majority of youths wanted to see such photos on the front pages of magazines and newspapers. Ek cited the council's survey of 594 children and youths across the country in which 83.7 percent said publishing sexy and revealing photos was improper. "We would like the media and the teen idols to take it as their duty to create role models and instill moral values in children," he said.
Bangkok Post

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Called on แปลว่า เรียกร้อง
Seductive แปลว่า ยั่วยวน
Scantily-clad
แปลว่า แต่งตัวแบบนุ่งน้อยห่มน้อย
Precedent
แปลว่า ตัวอย่าง เยี่ยงอย่าง
Role models
แปลว่า ต้นแบบที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง

Bumrungrad International hospital in Bangkok is becoming a popular destination for international travelers in search of low-cost medical procedures, particularly among Americans who lack comprehensive health insurance and Europeans who are unhappy with long waiting times at home. Bumrungrad treated 450,000 foreign patients last year - more than any other hospital in the world. Ruben Toral, Bumrungrad's marketing director, says that medical tourism will eventually lead to medical outsourcing . "Your corporation, your insurer, your government could send you [to Bumrungrad] for surgery and make significant savings." However, the trend is creating a backlash among physicians in the West, many of who voice serious concerns about the cleanliness of Thai hospital facilities and the level competency among Thai health care professionals.
Reuters

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Lures แปลว่า ดึงดูดใจ
Medical outsourcing แปลว่า การจัดจ้างทางการแพทย์จากภายนอก
Significant
แปลว่า สำคัญ
Backlash
แปลว่า ปฏิกิริยาสะท้อนกลับอย่างรุนแรง
Voice
แปลว่า ประกาศ, แสดงความเห็น

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ