ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Many Thai Muslims fleeing the insurgency in southern Thailand have settled in Malaysia and found new lives as cooks in restaurants that feature Thai food. Thai Prime Minister Surayud Chulanont claimed recently that many of these restaurants are a significant source of funding and recruitment for the separatists. Malaysian authorities vehemently deny the accusations. A recent study found that an estimated 230,000 Thai Muslims work in Malaysia and remit 6 billion baht annually. However, there are no figures on how much money comes from the restaurant workers.
AP

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Settled แปลว่า ตั้งรกราก
Funding แปลว่า หาทุนให้, ให้เงินสนับสนุน
Separatists
แปลว่า พวกแบ่งแยกดินแดน
Vehemently
แปลว่า อย่างรุนแรง
Remit
แปลว่า ส่ง (เงิน) ทางไปรษณีย์

The Wat Pa Luangta Bua Yannasampanno, or Tiger Temple, in Kanchanaburi is attracting a torrent of visitors interested in being up close and personal with one of the world's most magnificent, and dangerous, beasts. The temple currently houses 18 big cats, with names such as Storm, Lightning and Rainbow. Resident monks say visitors typically approach the tigers with some trepidation, but in the end, the cats prove irresistible for most. One monk at the temple said he had not seen any serious accidents since visitors started coming some five years ago. "A few tourists were slightly injured, scratches from the naughty little tigers, but no serious accidents have been reported," he said.
Reuters

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Torrent แปลว่า กระแสน้ำเชี่ยว ในที่นี้หมายถึง ไหลมาเทมา
Up close and personal แปลว่า เข้าใกล้ชิดด้วยตัวเอง
Magnificent
แปลว่า ไม่ธรรมดา, สง่างาม
Resident monks
แปลว่า พระที่อาศัยอยู่ในวัดนั้นๆ
Trepidation
แปลว่า ความกลัว
Naughty
แปลว่า ซุกซน

ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ