ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Privy Council President Prem Tinsulanonda is attempting to distance himself from the junta after facing allegations of being the mastermind behind last September's coup. He told reporters on Saturday that he hoped the anti-coup protesters who accused him of being behind the coup would join with him in bringing about peace in the country. Last week, anti-coup protesters marched near Prem's official residence to accuse him of being behind the vicious cycle of coups.
Reuters

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Distance แปลว่า ปฎิเสธว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือให้การสนับสนุน
Mastermind แปลว่า ตัวการ, ผู้วางแผน
Bringing about
แปลว่า ช่วยสร้างและรักษา
Vicious
แปลว่า ที่ประสงค์ร้าย
Cycle
แปลว่า กระบวนการ, วัฏจักร

Pojaman Shinawatra, the wife of deposed Prime Minister Thaksin Shinawatra, was charged with evading millions of dollars in taxes, in a corruption case that could land Thailand's former first lady behind bars. If the Bangkok Criminal Court accepts the case, it would be the first prosecution of those close to Thaksin. Pojaman's brother, Bhanapot Damapong, and her secretary also face charges in the case, which centers on a 1997 transfer of shares in Shin Corp. An investigation by the Assets Examination Committee last month found that Thaksin's wife and her brother had to pay back taxes of about 546 million baht on the share transfer. Pojaman and her brother face a maximum penalty of 14 years in prison and a 400,000 baht fine each if convicted on two tax evasion counts.
AP

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Deposed แปลว่า ถูกปลด, ถูกขับไล่
Evading แปลว่า หลบเลี่ยง
Land
แปลว่า ทำให้อยู่ใน, จบลงด้วยการ
Behind bars
แปลว่า ติดคุก
Maximum penalty
แปลว่า โทษสูงสุด

ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ