ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Thai filmmaker Apichatpong Weerasethakul talks in this interview about the recent decision by the Thai Censorship Board to cut four scenes from his new movie "Syndromes and a Century." Apichatpong said that rather than cut the four scenes, including one in which a monk is simply shown strumming a guitar, he decided to pull the movie's domestic release entirely. Apichatpong said he was saddened he was forced to pull the movie, but is taking the opportunity to submit a petition to the government to question what's wrong with the system. "For some filmmakers, it's become such a standard that when one makes a film, they're automatically aware of the censor system so they won't do this and that," he said. "I think it affects the way we tell stories. So many Thai films resort to being about comedy or ghost stories or something very light. But at the same time, this is about a studio system because my film is not part of this system that operates on fear."
IFP

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

So-so แปลว่า งั้นๆ
Conducted แปลว่า จัดการ, ดำเนินการ
Respondents
แปลว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
Above
แปลว่า ข้างบน (ในที่นี้หมายถึงข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างต้น)
Infrequent
แปลว่า ไม่ถี่

The death toll from flash floods in southern Thailand that swept away holidaymakers at two mountainside waterfalls has risen to 37. On Sunday, more than 300 rescue workers continued to search for bodies near the Sairung and Praisawan waterfalls in the Yantakao district of Trang province. Four people remain missing. Hundreds of people were at the two sites celebrating the Songkran holiday when the floods struck Saturday afternoon. The flood was triggered by three consecutive days of rain that raced down the steep Bantad mountain range.
AP

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Death toll แปลว่า ยอดผู้เสียชีวิต
Swept away แปลว่า พัดพา
Triggered
แปลว่า กระตุ้น, ชักนำ
Consecutive
แปลว่า เป็นเวลาติดต่อกัน, ต่อเนื่องตามลำดับ
Raced down
แปลว่า ไหลบ่าลงมา

ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ