ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Sakorn Yangkheowsod, also known by the nickname Joe Louis, is helping to single-handedly keep alive Thailand's classical puppetry theater. Although classical puppetry has a long history in Thailand, the performances dwindled in the 20th century with the arrival of cinema and television. Beginning in 1985, Sakorn began the Traditional Thai Puppet Theater, also known as the Joe Louis Puppet Theater, at the Night Bazaar in Bangkok. Many have credited Sakorn with not simply having revived classical puppetry, but having endeared it to the masses. Last year, the Thai troupe won in the Best Cultural Performance category at the World Festival of Puppet Art in Prague, Czech Republic.
The Christian Science Monitor

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Nickname แปลว่า สมญานาม, ชื่อเล่น
Single-handedly แปลว่า โดยตนเอง (ไม่ต้องให้ใครช่วย)
Dwindled
แปลว่า หดตัว
20th century
แปลว่า ศตวรรษที่ 20 (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 – 1999)
Endeared
แปลว่า ทำให้เป็นที่รักใคร่

The Global Sexual Wellbeing Survey, conducted by condom-maker Durex, has found that about 42 percent of Thais are satisfied with their sex lives. The report also found that, on average, 59 percent of respondents strongly agreed that sex was important to them. Thailand was the lowest on the list in this ranking, with just 38 percent agreeing to the above statement. Greeks had the most sex out of anyone in the world, with 164 times per year, while Japan was the most infrequent with 48.
AFP

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

So-so แปลว่า งั้นๆ
Conducted แปลว่า จัดการ, ดำเนินการ
Respondents
แปลว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
Above
แปลว่า ข้างบน (ในที่นี้หมายถึงข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างต้น)
Infrequent
แปลว่า ไม่ถี่

ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ