ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Thai government scientist Songpol Somsri said he has successfully crossbred the durian fruit to create a special type that does not smell as strong. Songpol said the new type of fruit, called Chantaburi No. 1, could broaden the acceptability of the durian, unlocking the door to new American and European customers who are put off by the foul stench of the traditional durian. The nearly odorless durian will obtain final approval in the coming weeks from Thailand's Ministry of Agriculture. However, Durian lovers say they are horrified at the prospect of their beloved fruit without its characteristic stink. "I don't think it's possible to make a durian that doesn't smell," said Somchai Tadchang, the owner of a durian orchard on Kret island. "Anyway, durians actually smell good. Only rotten durians stink."
The New York Times

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Crossbred แปลว่า ผสมข้ามพันธุ์
Broaden แปลว่า ขยับขยาย
Acceptability
แปลว่า การเป็นที่ยอมรับ
Unlocking the door
แปลว่า เปิดประตู
Put off
แปลว่า ไม่สนใจ
Prospect
แปลว่า สิ่งที่เป็นไปได้

The Thai government retained a ban on the Youtube.com Web site on Thursday, despite the removal of a short film deemed insulting to the king. Although the offending video was withdrawn, the site continued to feature at least one still frame from the contentious 44-second clip. "[Getting rid of the video] is not enough," said Sitthichai Pookaiyaudom, the minister of information and technology. "We want the picture removed too before we unblock it." After the site was blocked and news of the ban circulated, the number of viewers of the video skyrocketed, with more than 40,000 visiting the site in about 24 hours. Total views reached 66,553 before the video was pulled.
The New York Times

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Retained แปลว่า เก็บไว้, สงวนไว้
Deemed แปลว่า ถูกเข้าใจว่า, ถูกคิดว่า
Still frame
แปลว่า กรอบภาพนิ่ง
Contentious
แปลว่า ซึ่งเป็นที่ถกเถียง
Circulated
แปลว่า เคลื่อนไหวอย่างอิสระ
Skyrocketed
แปลว่า พุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลัน

ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ