ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

A Thai appeals court Tuesday overturned a decision to extradite Vietnamese dissident Ly Tong, who was on trial for violating Vietnam's airspace by hijacking a plane and dropping 50,000 anti-communist leaflets over Ho Chi Minh City. The court ruled Tong's act was a political offense, rather than a criminal one, and Thailand does not extradite people to face trial on political charges. "Vietnam wants to take the defendant back to prosecute him for a political offense," said Judge Wisarut Sirisingh. "What he did caused no harm to the territorial security of Vietnam." The 61-year-old Tong, a U.S. citizen who fled Vietnam after the war, said he planned to return to the United States to continue his political struggle by peaceful means.
AP

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Extradite แปลว่า ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
Dissident แปลว่า ผู้คัดค้าน
Violating
แปลว่า ฝ่าฝืน
Hijacking
แปลว่า จี้เครื่องบิน, เรือ หรือรถไฟ
Fled
แปลว่า ลี้ภัย

A survey by the Abac Poll Research Centre found that 62 percent of respondents continue to support Surayud Chulanont as prime minister. Just under 52 percent said Surayud was sincere about tackling the country's problems, followed by Council for National Security chairman General Sonthi Boonyaratglin, who scored 46 percent. Meanwhile, 56.4 percent of respondents favored no political party if an election was called today, while Thai Rak Thai was supported by 20.7 percent of voters and 18.5 percent said they would cast their ballots for the Democrats. When asked what they would do if they were foreign investors, 54 percent of respondents said they would withdraw their money from Thailand.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Popularity แปลว่า ความเป็นที่นิยม
Respondents แปลว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
Tackling
แปลว่า จัดการแก้ปัญหา
Cast
แปลว่า ลงคะแนน
Withdraw
แปลว่า ถอน

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ