Couch Potato ภาษาอังกฤษ

เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีใครอยู่ในสภาพแบบนี้บ้าง คะ นอนตายบนโซฟากระหน่ำดูซีรี่ส์หามรุ่งหามค่ำ สำนวน couch potato (เค้าช์-โพเทโท่) คือ เก้าอี้โซฟา (couch) + มันฝรั่ง (potato) หมายถึงคนที่วันๆ ตูดติดกับที่นั่งจนรากงอกไม่สามารถลุกไปไหนได้นั่นเองค่ะ วันจันทร์กำลังจะมาถึงเตรียมตัวถอนรากถอนโคนกันได้แว้วววววว


บทเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Thailand is buying record numbers of smartphones
Demand for smartphones in Thailand is soaring, according to a new report by market research firm GfK Asia. Almost 3 million smartphones were sold in just the first four months of this year. Demand is particularly strong in Isaan, where sales...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ