Photobomb

เทรนด์ขำๆ ของฝรั่งที่เรียกว่า photobomb (โฟโต้-บอมบ์) คือการขโมยซีนในรูปถ่ายค่ะ โดยส่วนมากแล้วจะเป็นการสาระแนแบบตั้งใจ โผล่หน้าเข้ามาเวลาชาวบ้านเค้าถ่ายรูปกัน ทำหน้าพิลึกทะเล้นแปลกแยก โดยที่เจ้าของรูปไม่รู้ตัวว่ามีอีส่วนเกินเจ๋อเข้ามาในรูป แต่จะมาเห็นตอนที่สายไปแล้วนั่นเองค่ะ

บทเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Ice cream that cures hangovers launched in...
Ice cream that cures hangovers launched in South Korea Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว South Korea convenience store chain Withme FS has released the Gyeondyo-bar - a grapefruit-flavored ice cream dessert that is claimed to help those suffering from hangovers. The ice cream contains a small amount of oriental raisin tree fruit...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ