ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Thailand's economy expanded 4.2 percent in the fourth quarter of 2006, down from 4.7 percent in the previous period, marking the lowest growth rate since a 3.5 percent rise in the first quarter of 2005. For this year, experts say the recovery of investments will be slower than expected because of politics. "Growth is expected to slow down especially due to foreign investors shying away,'' said Vishnu Varathan, an economist at Forecast Singapore. "Consumer sentiment is also down because of political instability and violence.''
Bloomberg

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Expanded แปลว่า ขยายตัว
Growth rate แปลว่า อัตราการเติบโต
Recovery
แปลว่า การฟื้นตัว
Shying
แปลว่า หลบหนี, หลีกเลี่ยง
Political instability
แปลว่า ความไม่มั่นคงทางการเมือง

A decade and a half after Thailand began a battle for better air quality, Bangkok has emerged as a role model for pollution-choked capitals in Asia, with considerably cleaner air than Beijing, Jakarta, New Delhi and Shanghai, according to Thomas Fuller of The New York Times. Improvements were realized after Thai officials demanded for oil companies to produce cleaner fuel, used higher taxes to phase out two-stroke motorcycles, converted taxis to run on clean-burning liquefied petroleum gas and imposed progressively stricter emissions controls based on European norms. Bangkok's air, on average, now falls within the limit set by the United States Environmental Protection Agency of 50 micrograms per cubic meter, but is above the European Union limit of 40.
The New York Times

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Emerged แปลว่า ปรากฏตัว, เป็นที่รู้จัก
Role model แปลว่า แบบอย่างที่ดี
Pollution-choked
แปลว่า ภาวะมลพิษอย่างรุนแรงที่ทำให้ประชาชนหายใจติดขัด
Phase out
แปลว่า ยกเลิก, ยุติ (ค่อยๆ ยกเลิกกฎหมายหรือนโยบายไปอย่างช้าๆ)
Imposed
แปลว่า กำหนด, บังคับใช้

ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ