ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Thailand Acting Police Chief Seripisut Temiyaves vowed Saturday to wipe out mafia gangs operating in Pattaya in the aftermath of the brutal slaying of two Russian tourists. "It's about time for me to wipe out mafia gangs operating in Pattaya because they've created a lot of problems for tourists in the past," Seripisut said. Seripisut also said he was doubtful that the alleged gunman, Anuchit Lamlert, had killed the women as a result of a botched robbery. Rather, local officials say they believe Anuchit was paid by members of the Russian mafia living in Pattaya to kill they two tourists.
Deutsche Presse-Agentur

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

wipe out แปลว่า กวาดล้าง
aftermath แปลว่า ควันหลง
brutal
แปลว่า โหดร้าย
slaying
แปลว่า การสังหารโหด
botched
แปลว่า ทำอย่างลวกๆ

The Thai central bank will scrap remaining capital controls for foreign investments in bonds, mutual funds and property funds on Thursday following the resignation of the Finance Minister Pridiyathorn Devakula yesterday. A major issue now is who will succeed Devakula, who resigned on Wednesday after citing disagreements within the government over the appointment of an economic adviser. "Pridiyathorn built up a reputation as a shrewd economic observer during his time as head of the Bank of Thailand and gave the government some much needed economic clout," said Glenn Levine, an economist at Moody's Economy.com Web site. "With him now gone there is no telling what crazy ideas the interim government will come up with."
MarketWatch

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Scrap แปลว่า ล้มเลิก, ยกเลิก
Capital controls แปลว่า การควบคุมเงินทุน
Succeed
แปลว่า ดำรงตำแหน่งแทน
Shrewd
แปลว่า มีไหวพริบ
Clout
แปลว่า อิทธิพลด้านความคิด

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ