ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

A wetland bird that scientists had not seen for 130 years has been rediscovered at a wastewater treatment plant in Thailand, according to Birdlife International. The large-billed reed-warbler was discovery in 1867 in the Sutlej Valley of India, but because it was so rare, scientists had long debated whether it represented a true species. "The Indian specimen has short, round wings and we speculated it is resident or a short-distance migrant, so its appearance in Thailand is very surprising," said Stuart Butchart of BirdLife International. "A priority now is to find out where the large-billed reed-warbler's main population lives, whether it is threatened, and if so, how these threats can be addressed."
AP

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Wastewater treatment plant แปลว่า โรงงานบำบัดน้ำเสีย
Debated แปลว่า ถกเถียง
Species
แปลว่า ชนิด, สายพันธุ์
Speculated
แปลว่า คาดว่า
Priority
แปลว่า สิ่งที่ได้รับความสนใจมากกว่า

With Thailand set to witness both a lunar and solar eclipse this month, some local astrologers are warning the dual phenomena foreshadow more political chaos on the horizon for the Kingdom. A total lunar eclipse was visible in Thailand last Sunday at 4:30 a.m., while a partial solar eclipse will take place on March 19 at 7 a.m. Astrologer Boonlert Pairin said that while a lunar eclipse relates to the fate of the people, a solar one concerns the government, and having both in the same month is not a good sign. He warned that political chaos and conflicts were in the cards for March and April.
Deutsche Presse-Agentur

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Astrologers แปลว่า นักโหราศาสตร์
Phenomena แปลว่า ปรากฏการณ์
On the horizon
แปลว่า อยู่ ในแนวระดับเส้นขอบฟ้า ในที่นี้เป็นสำนวน หมายถึง “กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้” (เนื่องจาก horizon หมายถึง เส้นที่ขอบฟ้าตัดกับแผ่นดิน ดังนั้นถ้าบางสิ่งปรากฏอยู่ที่เส้นขอบฟ้า เช่น ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ มีความหมายว่าถึงแม้สิ่งนั้นจะอยู่ไกลมากๆ แต่มันก็สามารถเคลื่อนที่เข้ามาหาเราใกล้เข้าๆได้)
Lunar eclipse, solar eclipse
แปลว่า จันทรุปราคา หรือ จันทคราส, สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส
In the cards
แปลว่า อยู่ในไพ่ทำนาย ในที่นี่เป็นสำนวน หมายถึง “ถูกคาดว่าจะเกิดขึ้น” (สำนวนนี้มีที่มาจากการทำนายโดยไพ่ทาโร สิ่งที่ปรากฏอยู่ในไพ่คือสิ่งที่ถูกคาดว่ากำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต)

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ