ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Twenty-nine bombings and 20 other attacks by Muslim insurgents took place in the four violence-prone southern provinces on Sunday night leaving eight dead. Some of the attacks targeted ethnic Chinese in the region who were celebrating Lunar New Year. The violence continued Monday as bombs exploded at four locations in the south, killing an army major and wounding two soldiers, three policemen and 13 civilians.
AP

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

On edge แปลว่า หวาดวิตก
violence-prone แปลว่า ที่มีแนวโน้มความรุนแรง
ethnic Chinese
แปลว่า ผู้ที่มีเชื้อสายจีน
wounding
แปลว่า ซึ่งบาดเจ็บ
civilians
แปลว่า พลเรือน, ราษฎร

Former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra said he is looking to buy a house in Sydney's luxurious eastern suburbs, where he wants to relax and take a break from politics. In an interview that aired Tuesday on Australian television, Thaksin said he was pondering an academic career focusing on alleviating poverty in his homeland. "It's time for me to compensate on what I've missed in the past," he said. "I have to live my life to allow me to have some kind of happiness, because I've been working hard, too much, for my family, for my country, for the people."
AP

{mp3remote}http://thai.langhub.com/images/Thaksin on holiday in Australia.mp3{/mp3remote}

Click to play mp3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Luxurious แปลว่า หรูหรา
Suburbs แปลว่า ชานเมือง
Pondering
แปลว่า ครุ่นคิด, พิจารณา
Alleviating
แปลว่า บรรเทา, ผ่อนคลาย
Compensate
แปลว่า ชดเชย

ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ