ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

The Internal Security Operations Command tightened security at shopping malls and other public places in the Thai capital on Sunday, as authorities ordered forces to be on full alert for attacks by Muslim insurgents ahead of the Makha Bucha Buddhist holiday on March 3. Bangkok Govervor Apirak Kosayothin spent the weekend inspecting some of the city's major shopping malls to ensure that security guards were aware of the heightened measures and that closed-circuit cameras were in working order. Concerns about attacks were spurred by a wave of bombings Feb. 18 in the three restive southern provinces as thousands were celebrating Lunar New Year. The Australian, British and Canadian embassies last week updated their travel warnings about possible terrorism in the capital.
AP

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Full alert แปลว่า ระมัดวังตัวอย่างเต็มที่
Ensure แปลว่า ทำให้แน่ใจ
Heightened measures
แปลว่า มาตรการที่เพิ่มหรือเข้มงวดขึ้น
Spurred
แปลว่า ถูกกระตุ้น
Restive
แปลว่า ซึ่งควบคุมไม่ได้

At a press conference Thursday, the Thai Tourism Authority announced plans for the upcoming Bangkok Film Festival. Organizers said that unlike last year, the 2007 festival would place more of an emphasis on Asian cinema and make the event more palatable to a Thai audience. Because of the September coup, rumors persisted in previous months that the festival would be cancelled due to budget constraints. This year's event, which runs from July 19 to 29, will operate on a budget of 60 million baht (US$1.5 million) vs. last year's $4.7 million.
The Nation

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Downsized แปลว่า ถูกลดขนาดลง
Emphasis แปลว่า ความสำคัญ
Palatable
แปลว่า เป็นที่พอใจ
Persisted
แปลว่า ยังคงอยู่, ยังมีอยู่
Constraints
แปลว่า ข้อจำกัด

ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ