ประโยคเงื่อนไข (Conditional Tense)

Conditional Tense

ประโยคภาษาอังกฤษแสดงการใช้เงื่อนไข เริ่มต้นประโยคด้วยคำว่า "if"


Download บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี

pdf | text | mp3

1. If I were you I'd study more often.

ถ้า ผม/ฉัน เป็นคุณ ผม/ฉัน คงตั้งใจเรียนมากกว่านี้ไปแล้ว


2. If we don't pay this bill, the company will shut off our power.

ถ้าเราไม่จ่ายบิลนี้ บริษัทจะตัดไฟเรา


3. I will call him if I can't find the restaurant.

ผม/ฉัน จะโทร.หาเขาถ้าหาร้านอาหารไม่เจอ


4. If you buy this computer, you will be satisfied.

ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คุณจะพอใจแน่นอน


5. If we miss the plane, we will not be able to refund our ticket.

ถ้าเราขึ้นเครื่องบินไม่ทัน เราจะไม่สามารถคืนตั๋วได้


6. If my wife finds out that I lied she will be very angry.

ถ้าภรรยาของผมรู้ว่าผมโกหก เธอจะต้องโกรธมากๆ


7. You will be upset if I tell you what happened last night.

คุณจะต้องโมโหถ้าผม/ฉัน บอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้


8. If I got a promotion, I would buy a new house.

ถ้าหากผม/ฉันได้เลื่อนขั้น ผม/ฉันคงจะซื้อบ้านหลังใหม่


9. Your father would be proud of you if he were still alive.

พ่อของคุณคงจะภูมิใจในตัวคุณมากถ้าท่านยังอยู่


10. If it snows tonight, we will go skiing tomorrow.

ถ้าหิมะตกคืนนี้ เราจะไปเล่นสกีพรุ่งนี้


11. He would be better looking if he cut his hair.

เขาจะดูดีกว่านี้ถ้าตัดผม


12. If we lose this game, we will be out of the tournament.

ถ้าเราแพ้เกมนี้ เราจะต้องออกจากการแข่งขัน


13. He will not be hungry if he eats a snack before dinner.

เขาจะไม่หิวถ้าเขากินขนมก่อนอาหารเย็น


14. If you trade in your phone, you will get a discount on a new one.

ถ้าคุณเอาโทรศัพท์มาแลก คุณจะได้ส่วนลดสำหรับเครื่องใหม่


15. My friend will be happy if I tell him the good news.

เพื่อนผม/ฉันจะต้องดีใจ ถ้าหากผม/ฉัน บอกข่าวดีกับเขา


16. If you were rich, where would you live?

ถ้าหากว่าคุณรวย คุณจะไปอยู่ที่ไหน


17. If you pass your test, I will buy you a new bike.

ถ้าหากว่าเธอสอบผ่าน ฉันจะซื้อรถจักรยานให้


18. She will only let us borrow her computer if we promise to take good care of it.

เธอจะให้เรายืมคอมพิวเตอร์ ถ้าหากเราสัญญาว่าจะดูแลมันดีๆ


19. If the weather is nice, we will go to the beach.

ถ้าอากาศดีเราจะไปชายหาดกัน


20. I would marry her if she weren't so rude to my mother.

ผมคงจะแต่งงานกับเธอถ้าเธอไม่หยาบคายกับแม่ผม


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Alcohol sale allowed during Songkran
The Thai government will allow sale of alcohol throughout the 4-day Songkran festival in order to boost the flagging tourism industry. The National Committee for Alcohol Consumption Control decided in a meeting that the pros of allowing alcohol...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ