Look like a million dollars ภาษาอังกฤษ

วันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ "ปัง" ที่มาจาก เป๊ะ+อลัง(การ) คงอารมณ์ว่าสวยไร้ที่ติ สวยระเบิดระเบ้อ วันนี้เจ้ขอเสนอสำนวน to look like a million dollars คือดูดีเหมือนเงินล้านเหรียญ คาดว่าคงพอสูสีกับ "ปัง" ตัวอย่างการใช้ She looks like a million dollars in that dress นางปังเว่อร์ในชุดนั้น เป็นต้น ต่อไปนี้น้องๆ จะชมเจ้ ขอให้เลือก adjective หรือสำนวนที่เจ้คู่ควร ในระดับเดียวกับ "ปัง" นะคะ อีแบบ You look good you look beautiful เบไป เจ้ไม่รับข่ะ!


เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ