Bored to Death ภาษาอังกฤษ

สำ หรับคนดราม่าจัดๆ วันนี้เจ้ขอเสนอสำนวน "...to death" (ทู เด๊ธ) ซึ่งก็คล้ายๆ กับเวลาเราพูดว่า "...แทบขาดใจ" ในภาษาไทย หมายถึง มากมาย เยอะเว่อร์

I love you to death แปลว่า ชั้นรักเธอแทบขาดใจ
I'm bored to death แปลว่า ชั้นเบื่อแทบขาดใจ
I was worried to death แปลว่า ชั้นวิตกจริตแทบขาดใจ
I'm hungry to death แปลว่า ชั้นหิวแทบขาดใจ


เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ