you are what you eat สำนวนภาษาอังกฤษ

หลังจากเทศกาลสงกรานต์ผ่านไป ตอนนี้หลายๆ คนคงอยู่ในสภาพไม่ต่างจากนี้ คำกล่าวในภาษาอังกฤษที่ว่า You are what you eat (ยู อาร์ ว็อท ยู อี๊ท) แปลตรงตัวก็คือ กินอะไรเข้าไปก็เป็นอย่างงั้น สงกรานต์ที่ผ่านมาพี่น้องรับประทานอะไรกันเข้าไปบ้างคะ?


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Man attempts to play Pokemon while skydiving
Man attempts to play Pokemon while skydiving Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว A man in Belgrade, Serbia, tried to play Pokemon Go while skydiving, but was unsuccessful. The skydiver had made the jump at 5,000 feet, and said he had a full GPS and mobile network signal when he was 2,000 feet from the ground. He tried to...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ