you are what you eat สำนวนภาษาอังกฤษ

หลังจากเทศกาลสงกรานต์ผ่านไป ตอนนี้หลายๆ คนคงอยู่ในสภาพไม่ต่างจากนี้ คำกล่าวในภาษาอังกฤษที่ว่า You are what you eat (ยู อาร์ ว็อท ยู อี๊ท) แปลตรงตัวก็คือ กินอะไรเข้าไปก็เป็นอย่างงั้น สงกรานต์ที่ผ่านมาพี่น้องรับประทานอะไรกันเข้าไปบ้างคะ?


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Apple Releases Guide for Android Users Who...
Apple Releases Guide for Android Users Who Want to Switch to iPhone Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว In anticipation of the launch of the new iPhone 6, Apple has released a document to help those with Android smartphones to migrate their data to the iPhone. The document gives step-by-step instructions about how Android users can easily move...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ