you are what you eat สำนวนภาษาอังกฤษ

หลังจากเทศกาลสงกรานต์ผ่านไป ตอนนี้หลายๆ คนคงอยู่ในสภาพไม่ต่างจากนี้ คำกล่าวในภาษาอังกฤษที่ว่า You are what you eat (ยู อาร์ ว็อท ยู อี๊ท) แปลตรงตัวก็คือ กินอะไรเข้าไปก็เป็นอย่างงั้น สงกรานต์ที่ผ่านมาพี่น้องรับประทานอะไรกันเข้าไปบ้างคะ?


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Woman leaves jail as reward for winning world...
Thai female boxer Siriporn Thaweesuk was released from jail yesterday as reward for winning the world light-flyweight title. Siriporn was released on parole from the women's prison in Pathum Thani province three years before the end of her...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ