PM Yingluck Shinawatra Flighting สำนวนภาษาอังกฤษ

โดนเข้าไปอี(ก)ดอกเต็มๆ ทีมงานผลิตป้ายโปสเตอร์ทำไรไม่ปรึกษาเจ้เล้ยยยยย จะบอกว่า"สู้ๆ" (fight) ดันไปเขียนว่า "หนีๆ" (flight) จะสู้ต่อหรือจะหนีดีล่ะคะเนี่ย


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Police find no clue of Bangkok bomber's identity
A bomb went off in a phone booth Saturday night near the King's Chitralada Palace in Bangkok, wounding one man. Police say they have found no clues about the identity of the bomber, but have set up 84 checkpoints in risk-prone areas in the...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ