PM Yingluck Shinawatra Flighting สำนวนภาษาอังกฤษ

โดนเข้าไปอี(ก)ดอกเต็มๆ ทีมงานผลิตป้ายโปสเตอร์ทำไรไม่ปรึกษาเจ้เล้ยยยยย จะบอกว่า"สู้ๆ" (fight) ดันไปเขียนว่า "หนีๆ" (flight) จะสู้ต่อหรือจะหนีดีล่ะคะเนี่ย


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Thailand's top policeman vows to fight...
Thailand Acting Police Chief Seripisut Temiyaves vowed Saturday to wipe out mafia gangs operating in Pattaya in the aftermath of the brutal slaying of two Russian tourists. "It's about time for me to wipe out mafia gangs operating in Pattaya...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ