ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ

บทเรียนนี้นำเสนอสำนวนภาษาอังกฤษรวมถึงศัพท์แสลงภาษาอังกฤษที่น่าสนใจต่างๆ พร้อมคำแปล คำอธิบายการใช้ภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่มีสำนวนหรือศัพท์แสลงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ซึ่งในบางครั้งผู้เรียนอาจไม่สามารถค้นหาคำศัพท์แสลงบางคำได้จากดิชันนารีแปลภาษาอังกฤษทั่วไป


Alone vs Lonely ภาษาอังกฤษ

วันวาเลนไทน์ปีนี้ขอมอบสำนวนนี้ให้กับคนโสดทุกๆ คนนะคะ I'm alone but not lonely (ไอม์ อะโลน บัท น๊อท โลนลี่) หมายถึง ถึงอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่เหงา

alone (อะ-โลน) หมายถึง อยู่คนเดียว
lonely (โลน-ลี่) หมายถึง เหงา


Search vs Find ภาษาอังกฤษ

สองคำนี้มีความหมายต่างกันนะคะ

คำว่า search (เซิร์ช) หมายถึง ค้นหา
ส่วนคำว่า find (ไฟนด์) หมายถึง หาเจอแล้ว
ตัวอย่างการใช้
น้องเอ: I'm searching for my soul mate ฉันกำลังหาเนื้อคู่อยู่
พี่บี: Tell me when you find him หาเจอแล้วบอกกุด้วยข่ะ


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

The struggle to save classic Thai architecture
A small group of architects in Chiang Mai is working to preserve Lanna-era temples and revive the architectural style. Many of the Northern Thai temples have fallen into disuse and disrepair, suffering from years of neglect by municipal...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ