ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ

บทเรียนนี้นำเสนอสำนวนภาษาอังกฤษรวมถึงศัพท์แสลงภาษาอังกฤษที่น่าสนใจต่างๆ พร้อมคำแปล คำอธิบายการใช้ภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่มีสำนวนหรือศัพท์แสลงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ซึ่งในบางครั้งผู้เรียนอาจไม่สามารถค้นหาคำศัพท์แสลงบางคำได้จากดิชันนารีแปลภาษาอังกฤษทั่วไป


Interested vs. Interesting ภาษาอังกฤษ

หนึ่งในคำศัพท์ที่คนไทยมักใช้กันแบบสับสนแล้วอายฝรั่ง คงไม่หนีคำว่า interested กับ interesting ทั้งสองคำเป็นคำ adjective ซึ่งหมายถึงคำคุณศัพท์ ซึ่งไว้ใช้ขยายนำหน้าหรือตามหลังคำนาม เพื่อบอกคุณสมบัติ ลักษณะ ค่ะ

คำว่า interested (อิน-เทอร์-เรส-ทิ่ด) หมายถึง สนใจ
ส่วนคำว่า interesting (อิ๊น-เทรส-ทิ่ง) หมายถึง น่าสนใจ

ฉะนั้น หากอยากจะบอกว่า สนใจในอะไรสักอย่าง ก็ให้พูดว่า I'm interested in... เช่น I'm interested in music ฉันสนใจเกี่ยวกับด้านดนตรี แต่หากพูดว่า I'm interesting จะแปลว่า ฉันน่าสนใจ ซึ่งคงจะทำให้ผู้ฟังคิดในใจว่า "ข่ะมึง"

ใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะคะYou only live once YOLO ภาษาอังกฤษ

วันนี้เจ้ขอนำเสนอศัพท์สแลงที่น่าสนใจคือคำว่า YOLO (อ่านว่า โย โล่) ย่อมาจากประโยคที่ว่า You only live once ซึ่งหมาายถึง เรามีชีวิตอยู่แค่ครั้งเดียว หรือ เกิดมาแค่หนเดียว นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้น เวลาฝรั่งเค้าพูดกันว่า Yolo หมายถึงว่า จะทำอะไรก็ทำไปเถอะ เพราะเราเกิดมาแค่ครั้งเดียว ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า #ขอไปเขียนใบลาออกแพ๊พ


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Cocaine smuggled into Australia in dresses...
A Sydney man has been charged with importing half a kilogram of cocaine hidden in woven dresses from Thailand, according to the Australian Federal Police. Customs officers in Sydney seized a consignment of 11 African woven dresses, allegedly...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ