ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Man attempts to play Pokemon while skydiving Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

A man in Belgrade, Serbia, tried to play Pokemon Go while skydiving, but was unsuccessful. The skydiver had made the jump at 5,000 feet, and said he had a full GPS and mobile network signal when he was 2,000 feet from the ground. He tried to play the game until he was 500 feet above the ground, but the game was unresponsive. He said he hoped the game's developers would fix the bug in the next update so that skydivers too could play the game in the sky. Niantic, the game’s creators, have warned people to not play Pokemon while driving, but as of yet they have not cautioned about playing while skydiving.
Metro

คำศัพท์น่ารู้:


unsuccessful แปลว่า ไม่สำเร็จ
skydiving แปลว่า กระโดดร่ม
unresponsive แปลว่า ไม่ตอบสนอง
bug แปลว่า บั๊กในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้โปรแกรมไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
cautioned แปลว่า

 

Women in China angered over female parking spots Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

Women throughout China have voiced their anger on social media about extra wide female-designated parking spots that are meant to help women who have difficulty parking in reverse. The spots, which are located in the eastern Chinese city of Hanghzhou, feature pink lines and a female icon painted on the ground and are about 1.5 times larger than normal parking spots. While many on social media said the idea of female parking spots was patronizing and sexist, others said women weren't being forced to use them but were only being offered for those who don't feel confident with reverse parking.
Shanghaiist.com

คำศัพท์น่ารู้:


extra wide แปลว่า กว้างเป็นพิเศษ
icon แปลว่า สัญลักษณ์
patronizing แปลว่า ดูถูกว่าด้อยกว่า
sexist แปลว่า เหยียดเพศ
confident แปลว่า มั่นใจ

 

ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ