ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Driver crashes Ferrari moments after leaving dealership Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

A man in Hungary who just bought a Ferrari wrecked the brand-new sports car just minutes after leaving the car dealership. A video shows the Ferrari, which cost more than £1 million (54.1 million baht), suddenly veering off the road and smashing into parked cars. It is not clear how the accident happened, but it appears that the driver was unprepared for car's enormous horsepower, and lost control of the car when he accelerated too hard trying to change lanes. Luckily, no one was injured in the accident.
The Telegraph

คำศัพท์น่ารู้:

dealership แปลว่า ตัวแทนจำหน่าย
veering แปลว่า หัน เปลี่ยนทิศทาง
enormous
แปลว่า มหึมา
horsepower
แปลว่า แรงม้า
change lanes
แปลว่า เปลี่ยนเลน


'Binge-watch' is Word of the Year Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

The word "binge-watch" has been chosen by Collins English Dictionary as its Word of the Year for 2015. The word means "to watch a large number of television programs (especially all the shows from one series) in succession." The word has become more relevant lately because it reflects the new way that many people view TV shows, due to video websites such as YouTube and streaming services such as Netflix. Commentators said that the word is used often because it is now common for viewers to binge-watch a whole season of programs in one sitting, which, in the past, would have taken months. o ther words on the annual list included: "dadbod" (dad + body) - an untoned and slightly plump male physique, especially one considered attractive; "clean eating" - following a diet that contains only natural foods, and is low in sugar, salt, and fat; and "ghosting" - ending a relationship by ignoring all communication from the other person.
BBC

คำศัพท์น่ารู้:

binge แปลว่า ทำอะไรบางอย่างมากเกินไป
in succession แปลว่า ติดต่อกัน
relevant
แปลว่า เกี่ยวข้อง
plump
แปลว่า จ้ำม่ำ
physique
แปลว่า เรือนร่าง


เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ