ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

'Binge-watch' is Word of the Year Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

The word "binge-watch" has been chosen by Collins English Dictionary as its Word of the Year for 2015. The word means "to watch a large number of television programs (especially all the shows from one series) in succession." The word has become more relevant lately because it reflects the new way that many people view TV shows, due to video websites such as YouTube and streaming services such as Netflix. Commentators said that the word is used often because it is now common for viewers to binge-watch a whole season of programs in one sitting, which, in the past, would have taken months. o ther words on the annual list included: "dadbod" (dad + body) - an untoned and slightly plump male physique, especially one considered attractive; "clean eating" - following a diet that contains only natural foods, and is low in sugar, salt, and fat; and "ghosting" - ending a relationship by ignoring all communication from the other person.
BBC

คำศัพท์น่ารู้:

binge แปลว่า ทำอะไรบางอย่างมากเกินไป
in succession แปลว่า ติดต่อกัน
relevant
แปลว่า เกี่ยวข้อง
plump
แปลว่า จ้ำม่ำ
physique
แปลว่า เรือนร่าง


Woman held hostage uses pizza ordering app to ask for help Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

A woman in Florida who was being held hostage by her boyfriend was able to save herself from harm when she ordered an online pizza with a secret message saying she was being held hostage. While Cheryl Treadway was being held at knifepoint by her angry boyfriend, she convinced him to give back her phone so she could order a pizza using a Pizza Hut smartphone app. In the order's "Comments" section, she wrote "Please help. Get 911 to me!" The Pizza Hut worker who saw the message in the order then called the police, who went to the hostage's house and arrested her boyfriend. “We've never seen that before,” said Candy Hamilton, the Pizza Hut manager. "I've been here 28 years and I've never, ever seen anything like that come through."
Ars Technica

คำศัพท์น่ารู้:

held hostage แปลว่า ถูกจับเป็นตัวประกัน
secret message แปลว่า ข้อความลับ
held at knifepoint
แปลว่า ถูกจับโดยเอามีดจี้คอไว้
convinced
แปลว่า ทำให้เชื่อ โน้มน้าว
911
แปลว่า อ่านว่า ไนน์ วัน วัน ซึ่งเป็นเบอร์ฉุกเฉินในอเมริกา ในเมืองไทยคือ 191


เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ