ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Apple Releases Guide for Android Users Who Want to Switch to iPhone Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

In anticipation of the launch of the new iPhone 6, Apple has released a document to help those with Android smartphones to migrate their data to the iPhone. The document gives step-by-step instructions about how Android users can easily move data such as e-mail, contacts, calendars, photos and more to the iPhone using a new app called Copy My Data. Following Apple's announcement recently of the release of new larger-screened "phablet" iPhones, analysts said they expect a large amount of users of Android phones, such as Samsung and LTE, to switch to the iPhone platform. After the announcement of the new phones, Apple said it had processed more than 4 million iPhone 6 and 6 Plus pre-orders on the first day of pre-launch sales, doubling the previous iPhone 5 pre-order record set in 2012.
Mac Rumors

คำศัพท์น่ารู้:

In anticipation of แปลว่า เพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับบางอย่าง ก่อนที่บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น
migrate แปลว่า โยกย้ายถิ่น ย้าย
step-by-step instructions
แปลว่า คำแนะนำในการใช้แบบเป็นข้อๆ
phablet
แปลว่า (phone+tablet) เป็นการรวมกันของสองคำคือ phone และ tablet หมายถึงโทรศัพท์ที่มีหน้าจอใหญ่คล้ายแท็บเล็ต
pre-launch, pre-order
แปลว่า (i.e. the prefix "pre-") คำว่า pre เมื่อนำมานำหน้าคำนามอื่นๆ จะหมายถึง “ก่อน”


Bill Gates says that usage of robots in the future will lead to unemployment Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

Microsoft co-founder Bill Gates said during a speech recently that both governments and businesses need to prepare for a world in which humans will be competing with robots for jobs. Speaking at the American Enterprise Institute in Washington, DC, Gates said that as the costs for robots and technology go down, the demand for low-skilled jobs will also decrease. He said that governments might eventually have to reduce taxes to persuade big businesses to continue hiring human employees rather than investing in robots to fill the job.  He went on to say that even high-skilled workers such as accountants, commercial pilots, astronauts and police officers are at risk of being replaced by AI-based robots in the future.
Tweak Town

คำศัพท์น่ารู้:

low-skilled jobs  แปลว่า  งานที่ใช้ทักษะต่ำ
eventually  แปลว่า  ในที่สุด
persuade 
แปลว่า  โน้มน้าว ชักจูง
astronauts 
แปลว่า  นักบินอวกาศ
AI (Artificial Intelligence)
แปลว่า เอไอ ย่อมาจาก Artificial Intelligence คำแปลเป็นทางการคือ ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง การศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ เหมือนกับสมองของมนุษย์


เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ