Going Dutch สำนวนภาษาอังกฤษ

เวลาไปกินข้าวกะเพื่อนแล้วหารกันคนไทยเรามักจะเรียกกันว่าอเมริกันแชร์ แต่จริงๆ แล้วในภาษาอังกฤษเค้าไม่ได้เรียกกัน ว่าอย่างงั้นนะคะ แต่ใช้สำนวนว่า Going Dutch (โก-ดั๊ช) ต่างหาก ที่มาของสำนวนนี้คือในสมัยก่อน ประตูในโรงนาแบบเนเธอร์แลนด์ (Dutch) จะแบ่งเป็นสองบานที่มีขนาดเท่าๆ กัน เพราะฉะนั้น going Dutch จึงสื่อถึงการแบ่งในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะ ตัวอย่างการใช้ Let's go Dutch มื้อนี้หารกันเถอะ แต่ถ้าไปออกเดทกับผู้ชายแล้วเจอประโยคนี้ก็ตัวใครตัวมันนะคร้าาา


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Police find no clue of Bangkok bomber's identity
A bomb went off in a phone booth Saturday night near the King's Chitralada Palace in Bangkok, wounding one man. Police say they have found no clues about the identity of the bomber, but have set up 84 checkpoints in risk-prone areas in the...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ