Going Dutch สำนวนภาษาอังกฤษ

เวลาไปกินข้าวกะเพื่อนแล้วหารกันคนไทยเรามักจะเรียกกันว่าอเมริกันแชร์ แต่จริงๆ แล้วในภาษาอังกฤษเค้าไม่ได้เรียกกัน ว่าอย่างงั้นนะคะ แต่ใช้สำนวนว่า Going Dutch (โก-ดั๊ช) ต่างหาก ที่มาของสำนวนนี้คือในสมัยก่อน ประตูในโรงนาแบบเนเธอร์แลนด์ (Dutch) จะแบ่งเป็นสองบานที่มีขนาดเท่าๆ กัน เพราะฉะนั้น going Dutch จึงสื่อถึงการแบ่งในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะ ตัวอย่างการใช้ Let's go Dutch มื้อนี้หารกันเถอะ แต่ถ้าไปออกเดทกับผู้ชายแล้วเจอประโยคนี้ก็ตัวใครตัวมันนะคร้าาา


บทเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Taylor Swift pulls songs off music app Spotify
Taylor Swift pulls songs off music app Spotify Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว In anticipation of the launch of the new album "1989", Pop music singer Taylor Swift decided to take her music off popular smartphone music streaming service Spotify. Swift was apparently upset at the low revenues that were paid by the music app...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ