ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

facebook buys whatsapp for 19 billion

Facebook has bought smartphone messaging app WhatsApp in a deal worth a total of $19 billion in cash and shares. It is the social networking giant's largest acquisition to date. WhatsApp has more than 450 million monthly users, and the company claims it is signing up about 1 million new users a day. In a press release announcing the deal, Facebook founder Mark Zuckerberg described WhatsApp's services as "incredibly valuable". Analysts say that Facebook made the acquisition because Whatsapp appealed to younger users, and because WhatsApp actually had greater penetration in some international markets than Facebook. Some industry experts also said that the price Facebook paid was not reflective of Whatsapp's true value.
BBC

คำศัพท์น่ารู้:

signing up แปลว่า เซ็นชื่อเข้า สมัคร
appealed แปลว่า ดึงดูด เป็นที่สนใจ
penetration
แปลว่า การผ่านทะลุ ซึมแซม เข้าถึง
reflective
แปลว่า ที่สะท้อน
true value
แปลว่า มูลค่าที่แท้จริงAn online petition to deport Justin Bieber from the United States and revoke his green card has garnered more than 100,000 signatures. The petition on the WhiteHouse.gov website, which is the official internet home of the office of the U.S. president, called for the 'dangerous' and 'destructive' pop artist to be sent back to Canada, his native country. The petition was in response to incidents recently in which Bieber was arrested for drunk driving and drag racing in Miami Beach. The petition states that Bieber "is not only threatening the safety of our people but he is also a terrible influence on our nation's youth. We the people would like to remove Justin Bieber from our society." Because the petition met the 100,000 signatures requirement, the office of U.S. President Obama will be forced to respond.
New York Daily News

คำศัพท์น่ารู้:

petition แปลว่า ร้องเรียน ฎีกา
deport แปลว่า เนรเทศ
green card
แปลว่า บัตรประจำตัวที่ออกให้กับผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐอเมริกา
garnered
แปลว่า รวบรวม
drag racing
แปลว่า การแข่งรถ


ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ