ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย


Leaked documents by a whistleblower have provided details that the US National Security Agency has targeted popular smartphone-based social games such as "Candy Crush" and "Angry Birds" to obtain personal information. The data gained from the apps include phone numbers, e-mails and codes that identify the user's device. The Facebook and Google apps that were most heavily targeted included Google Plus, Pinterest, "Candy Crush," and Angry Birds. The agency obtained the data by targeting the advertising services that display ads on the apps and games.
Bloomberg

คำศัพท์น่ารู้:

spy แปลว่า สอดแนม สืบ
whistleblower แปลว่า แปลตรงตัวคือคนเป่านกหวีด เป็นสำนวนที่หมายถึงพลเมืองดีที่ตีฆ้องร้องป่าวหรือเปิดโปงเมื่อเกิดการประพฤติไม่ชอบในสังคม
targeted
แปลว่า เล็ง พุ่งเป้า
personal information
แปลว่า ข้อมูลส่วนบุคคล
obtained
แปลว่า ที่ได้มา


The president of FIFA, football's governing body, admitted on Monday that awarding the 2022 World Cup to Qatar may have been a mistake. Staging the tournament in the Middle East has caused much controversy because if it is held over its traditional dates in the summer months, players and fans will have to contend with searing 50 degrees Celsius heat. Some are now calling for the World Cup to be played during the winter months when the weather in Qatar is more suitable for a football match. However, this idea has drawn criticism because it would cause disruption to domestic league competitions in European countries such as Spain, England, Italy, Germany and France. In 2010, Qatar defeated bids from South Korea, Japan, Australia and the United States to win the right to host the football tournament for the first time.
Sports Illustrated

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Staging แปลว่า จัดงาน
contend แปลว่า ดิ้นรนต่อสู้ แข่งขัน
searing
แปลว่า ไหม้เกรียม
suitable
แปลว่า เหมาะสม
disruption
แปลว่า การหยุดชะงัก การขัดขวางข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ