What are you in the mood for? ภาษาอังกฤษ

เนื่องในโอกาสวันแห่งการเดาใจวัวว่าจะกินอะไร เจ้เลยอยากสอนสำนวนที่เป็นประโยชน์เวลาอยากถามคนอื่นว่าอยากกินอะไรหรืออยากทำอะไร What are you in the mood for? (ว๊อท-อาร์-ยู-อิน-เดอะ-มู้ด-ฟอร์) เก็บไว้ถามวัวปีหน้านะฮะ


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Bus Accident Kills 9 in Thailand
A bus packed with passengers heading to a funeral tumbled down a mountain in Kanchanaburi province on Saturday. Nine people and 26 others were injured. The accident occurred after the driver lost control of the bus. The driver then fled the...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ