What are you in the mood for? ภาษาอังกฤษ

เนื่องในโอกาสวันแห่งการเดาใจวัวว่าจะกินอะไร เจ้เลยอยากสอนสำนวนที่เป็นประโยชน์เวลาอยากถามคนอื่นว่าอยากกินอะไรหรืออยากทำอะไร What are you in the mood for? (ว๊อท-อาร์-ยู-อิน-เดอะ-มู้ด-ฟอร์) เก็บไว้ถามวัวปีหน้านะฮะ


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Former basketball star on return trip to North...
Flamboyant former U.S. basketball star Dennis Rodman will travel to Pyongyang in North Korea for a five-day visit, his second trip this year to the reclusive Asian country. Rodman last traveled to Pyongyang in March to meet with leader North...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ