ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

In recent advertising and marketing campaigns, the government has pursued categories of tourists, such as Muslims, Israelis and gays, that are shunned in some neighboring countries. It is the only Asian country that has a government-sponsored campaign aimed at gay and lesbian travelers. It is also marketing itself to Muslims as a place with abundant choices of Halal restaurants and many prayer rooms in public places such as shopping malls. Also, while Malaysia and Indonesia, both Muslim-majority countries, bar Israelis from visiting for political reasons, Thailand has long been one of the most popular destinations for Israeli travelers, with 120,000 Israelis visiting the country in 2012. “We live in a country that is open and pretty liberal — I can’t think of a market that we wouldn’t welcome,” said Wisoot Buachoom, the director of the Tourism Authority of Thailand’s office in Chiang Mai.
The New York Times

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

cast a wide net แปลว่า ทอดแหกว้าง เป็นสำนวนเปรียบเทียบว่าเมื่อเราทอดแหออกไปกว้าง ก็มักจะได้ปลากลับมามากกว่าเดิม
shunned แปลว่า ถูกเมินใส่ ถูกละเลย
abundant
แปลว่า มากมาย อุดมสมบูรณ์
bar
แปลว่า ห้าม ขัดขวาง
liberal
แปลว่า เสรีนิยม รักอิสระ

 

A new shopping mall modeled after a Chinese-style market is planned for the southwestern area of Bangkok. The market, called Sampeng 2, will feature more than 1,000 booths of vendors selling goods such as clothing, footwear, jewelry, decorative items and souvenirs from China Town. Some of the merchandise will be sourced directly from factories in the outlying provinces, and will be traded in both wholesale and retail to the shoppers. The architectural structure of the buildings inside the 56-acre shopping complex will be partly built in Chinese style, featuring red-tiled roofs. In addition, the 56-acre complex will feature restaurants serving Thai and Chinese foods, and a fresh-water lake that will host a floating market.
Xinhua

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

souvenirs แปลว่า ของที่ระลึก ของฝาก
sourced แปลว่า หามาจากแหล่งกำเนิด
wholesale
แปลว่า ขายส่ง
red-tiled roofs
แปลว่า หลังคาที่ปูด้วยกระเบื้องสีแดง
fresh-water lake
แปลว่า ทะเลสาบน้ำจืด (คำว่าน้ำจืดในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fresh water ส่วนน้ำเค็มคือ salt water)


ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ