ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Taking a drag from an e-cigarette may be just as safe and effective as using a nicotine patch for smokers struggling to quit, according to new research. The study found that about one in 20 people who used either patches or e-cigarettes managed to quit completely six months after the test started. Also, users of electronic cigarettes were more likely to have cut their use of real cigarettes in half, even if they didn’t quit entirely. Some analysts said that the study results will allow health professionals to feel better about recommending e-cigarettes to smokers, or at least condoning their use. The study's authors said the e-cigarettes are an effective way to help people quit smoking because they replicate a lot of the ritualistic behavior people have about smoking: getting a cigarette out, putting it in their hands, touching it, and the sensation of smoke in their lungs.
Bloomberg

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

e-cigarette แปลว่า บุหรี่ไฟฟ้า (เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ารูปร่างคล้ายมวนบุหรี่ ทำงานด้วยแบตเตอรี่ ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะได้รับแต่สารนิโคติน ไม่มีใบยาสูบเป็นส่วนผสม)
taking a drag แปลว่า การอัดควันบุหรี่เข้าปอด
nicotine patch
แปลว่า แผ่นแปะนิโคติน (แผ่นแปะเลิกบุหรี่)
condoning
แปลว่า การให้อภัย การมองข้าม การเพิกเฉยไม่เอาใจใส่
ritualistic behavior
แปลว่า แบบแผนพฤติกรรมตามความเคยชิน


The International Olympic Committee has chosen Tokyo to host the 2020 Summer Games. Tokyo beat out two other contenders: Madrid, Spain and Istanbul, Turkey. Tokyo, which had previously hosted the Summer Games in 1964, was seen as a safe choice when compared with the other two cities. Madrid's big drawback was likely Spain's current economic crisis, with about a 25% unemployment rate for adults. Turkey's bid may have been hurt because the country shares a border with Syria, which is currently engulfed in a brutal civil war. Also, Istanbul experienced unrest this year when protestors trying to save an urban park tussled with city police. Turkey would have been the first Muslim country to host the Games, and with a median age of less than 30 years, one of the youngest.
CNN

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

contenders แปลว่า ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ต่อสู้
drawback แปลว่า ข้อเสียเปรียบ
shares a border
แปลว่า มีพรหมแดนติดกัน
engulfed
แปลว่า ปกคลุม ครอบคลุม
unrest
แปลว่า ความไม่สงบ
tussled - ต่อสู้ แย่งชิง


ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ