Stuck in a Rut สำนวนภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ทั้งทีต้องมีสำนวนโดนๆ สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ stuck in a rut (สตั๊ค อิน อะ รัท) ความหมายตรงตัวคือติดหล่ม แต่จริงๆ สำนวนนี้หมายถึงเวลาที่เราอยู่ในจุดเดิมๆ อยากมีความเปลี่ยนแปลงแต่ก็รู้สึกว่าไปไหนไม่รอด ไม่ต่างอะไรกับเกวียนที่ติดปลักควายนั่นเองค่ะ ตัวอย่างการใช้ I feel so stuck in a rut!


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Thailand's top policeman vows to fight...
Thailand Acting Police Chief Seripisut Temiyaves vowed Saturday to wipe out mafia gangs operating in Pattaya in the aftermath of the brutal slaying of two Russian tourists. "It's about time for me to wipe out mafia gangs operating in Pattaya...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ