ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Electrician in Brazil finds dead snake in PlayStation 4 Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

An electrician in Brazil who was tasked with repairing a customer's malfunctioning video game console was shocked when he found the culprit was a dead snake. The customer had told the repairman that the PlayStation 4 had turned off abruptly, then started to smell badly. While he initially thought the problem was due to an electrical failure, the repairman became suspicious because of the odor, then was surprised when he opened the console and found the dead snake inside.
UPI

คำศัพท์น่ารู้:


malfunctioning แปลว่า ผิดปกติ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
culprit แปลว่า ผู้กระทำความผิด ตัวการ
abruptly แปลว่า อย่างฉับพลัน ทันที
initially แปลว่า ในตอนแรก
suspicious แปลว่า สงสัย

 

Chefs bake the world's longest pizza Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

A group of 100 chefs in Naples, Italy have prepared the world's longest pizza. Once completed, the Neapolitan-style margherita pizza was 1.85 kilometers long, and took 11 hours to finish. It was prepared using 2,000 kilograms of flour, 2,000 kilograms of cheese, 200 liters of olive oil, 1,500 kilograms of tomato sauce and 30 kilograms of basil. To bake the pizza, the chefs used five motorized wood-burning stoves on wheels that cooked the pizza while inching slowly down the street. The local chefs said they hatched the idea to create the record-breaking pizza because Naples was the birthplace of the iconic and much beloved dish, but the record for the longest pizza was held by chefs from the Italian city of Milan.
New York Daily News

คำศัพท์น่ารู้:


wood-burning stoves แปลว่า เตาอบที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน
inching แปลว่า ค่อยๆ ขยับอย่างช้าๆ ทีละนิด มาจาก inch ซึ่งแปลว่า นิ้ว (หน่วยวัดความยาว)
hatched the idea แปลว่า สำนวนนี้หมายถึง บรรเจิดหรือคิดไอเดีย มาจากคำว่า hatch ที่แปลว่า ออกไข่ ออกลูก
birthplace แปลว่า แหล่งกำเนิด
iconic แปลว่า ที่เป็นเอกลักษณ์

 

ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ