Electrician in Brazil finds dead snake in PlayStation 4 Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

An electrician in Brazil who was tasked with repairing a customer's malfunctioning video game console was shocked when he found the culprit was a dead snake. The customer had told the repairman that the PlayStation 4 had turned off abruptly, then started to smell badly. While he initially thought the problem was due to an electrical failure, the repairman became suspicious because of the odor, then was surprised when he opened the console and found the dead snake inside.
UPI

คำศัพท์น่ารู้:


malfunctioning แปลว่า ผิดปกติ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
culprit แปลว่า ผู้กระทำความผิด ตัวการ
abruptly แปลว่า อย่างฉับพลัน ทันที
initially แปลว่า ในตอนแรก
suspicious แปลว่า สงสัย

 


 

Electrician in Brazil finds dead snake in PlayStation 4

ช่างไฟฟ้าในประเทศบราซิลเจองูตายอยู่ในเพลย์ สเตชั่น 4


An electrician in Brazil who was tasked with repairing a customer's malfunctioning video game console was shocked when he found the culprit was a dead snake.

ช่างไฟฟ้าในประเทศบราซิลรับหน้าที่ซ่อมเครื่องเล่นวีดีโอเกมที่พังของลูกค้า ต้องช็อคเมื่อเขาพบว่าตัวการที่ทำให้เครื่องเสียก็คืองูที่เข้าไปติดอยู่ในเครื่อง


The customer had told the repairman that the PlayStation 4 had turned off abruptly, then started to smell badly.

ลูกค้าเจ้าของเครื่องบอกช่างว่าอยู่ดีๆ เครื่องเพลย์ สเตชั่น 4 ของเราก็ดับลง แล้วก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นออกมา


While he initially thought the problem was due to an electrical failure, the repairman became suspicious because of the odor, then was surprised when he opened the console and found the dead snake inside.

ตอนแรกเขานึกว่าปัญหาน่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร แต่ช่างก็เริ่มสงสัยเพราะได้กลิ่นแปลกๆ แล้วก็ต้องตกใจเมื่อเปิดเครื่องดูแล้วพบว่ามีงูเข้าไปตายอยู่ในเครื่อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ