ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Pub blocks phone signals so customers can have a better time Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

A pub called the Gin Club in Hove, England, has set up a system that weakens mobile phone reception, meaning customers are unable to use their phones while inside. The owner said he set up the system because he wanted people to enjoy themselves without being interrupted or distracted by their phones. The phone signals are weakened because silver foil and copper mesh have been placed inside the walls of the establishment, thereby making it difficult for phones to have good reception. The pub's owner said that so far, customers say they like the system and it is having its desired effect.
Metro

คำศัพท์น่ารู้:


reception แปลว่า สัญญาณ (ใช้ได้ทั้งกับเครื่องรับทุกประเภท เช่น โทรศัพท์ ทีวี วิทยุสื่อสาร)
distracted แปลว่า ไม่มีสมาธิ วอกแวก เบี่ยงเบนความสนใจ
silver แปลว่า เงิน สีเงิน
copper แปลว่า ทองแดง
mesh แปลว่า ตาข่าย ร่างแห

 

Man attempts to play Pokemon while skydiving Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

A man in Belgrade, Serbia, tried to play Pokemon Go while skydiving, but was unsuccessful. The skydiver had made the jump at 5,000 feet, and said he had a full GPS and mobile network signal when he was 2,000 feet from the ground. He tried to play the game until he was 500 feet above the ground, but the game was unresponsive. He said he hoped the game's developers would fix the bug in the next update so that skydivers too could play the game in the sky. Niantic, the game’s creators, have warned people to not play Pokemon while driving, but as of yet they have not cautioned about playing while skydiving.
Metro

คำศัพท์น่ารู้:


unsuccessful แปลว่า ไม่สำเร็จ
skydiving แปลว่า กระโดดร่ม
unresponsive แปลว่า ไม่ตอบสนอง
bug แปลว่า บั๊กในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้โปรแกรมไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
cautioned แปลว่า

 

ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ