เอิ่มมมม... แล้วชาวต่างชาติจะรู้มั้ยว่า ๙ คืออะไร good luck guessing!!!

Credit: @Byakuren29

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ