Miss Thailand Universe underdog ภาษาอังกฤษ

ตื่นมาวันนี้เจอคนวิพากษ์วิจารณ์ Miss Thailand Universe คนล่าสุดเยอะมาก บ้างก็ว่านางตัน ขาใหญ่ เผละ ไม่สวย แถมยังมีคนไปขุดคุ้ยโพสต์ต่างๆ ของนางที่ส่อกิริยาที่ไม่เป็นกุลสตรีเอามาแฉกัน เจ้ขอไม่ร่วมวงปาหี่เพราะถือว่ายังไงนางก็สวยกว่าเราอยู่ดี นางเอา ชนะตัวเก็งมาได้เรียกว่านางเป็น underdog (อันเด้อร์-ด๊อก) หมายถึงคนที่ถูกมองว่าเสียเปรียบกว่าในการแข่งขันและไม่มีใครคาดว่าจะสามารถ ชนะได้ อย่างที่ในภาษาไทยเราเรียกว่าหมารองบ่อนนั่นเองค่ะ #ถ้าเป็นหมาแล้วหน้าอย่างเง้หมาก็หมาเหอะวะ


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

The struggle to save classic Thai architecture
A small group of architects in Chiang Mai is working to preserve Lanna-era temples and revive the architectural style. Many of the Northern Thai temples have fallen into disuse and disrepair, suffering from years of neglect by municipal...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ