Miss Thailand Universe underdog ภาษาอังกฤษ

ตื่นมาวันนี้เจอคนวิพากษ์วิจารณ์ Miss Thailand Universe คนล่าสุดเยอะมาก บ้างก็ว่านางตัน ขาใหญ่ เผละ ไม่สวย แถมยังมีคนไปขุดคุ้ยโพสต์ต่างๆ ของนางที่ส่อกิริยาที่ไม่เป็นกุลสตรีเอามาแฉกัน เจ้ขอไม่ร่วมวงปาหี่เพราะถือว่ายังไงนางก็สวยกว่าเราอยู่ดี นางเอา ชนะตัวเก็งมาได้เรียกว่านางเป็น underdog (อันเด้อร์-ด๊อก) หมายถึงคนที่ถูกมองว่าเสียเปรียบกว่าในการแข่งขันและไม่มีใครคาดว่าจะสามารถ ชนะได้ อย่างที่ในภาษาไทยเราเรียกว่าหมารองบ่อนนั่นเองค่ะ #ถ้าเป็นหมาแล้วหน้าอย่างเง้หมาก็หมาเหอะวะ


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

2022 Football World Cup May be Played in Winter
The president of FIFA, football's governing body, admitted on Monday that awarding the 2022 World Cup to Qatar may have been a mistake. Staging the tournament in the Middle East has caused much controversy because if it is held over its...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ