on 12 กรกฎาคม 2556."พิงเลยจ้าาาา ไม่ต้องเกรงใจ" เคยเจอมั้ยคะบนรถไฟฟ้าเวลามีคนพิงราวทำให้เราไม่มีที่จับ ยิ่งถ้าตัวเตี้ยจับราวด้านบนไม่ถึง เจอแบบนี้เซ็งทุกที เห็นแล้วนึกถึงเพลง Lean on me พิงฉันได้เลยถ้าเธอเหนื่อยอ่อนต้องการที่พักใจ แต่บนรถไฟฟ้านี่ก็ไม่ไหวนะคร้าาา

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Ice cream that cures hangovers launched in...
Ice cream that cures hangovers launched in South Korea Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว South Korea convenience store chain Withme FS has released the Gyeondyo-bar - a grapefruit-flavored ice cream dessert that is claimed to help those suffering from hangovers. The ice cream contains a small amount of oriental raisin tree fruit...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ