Road closures ภาษาอังกฤษ

Road closures (โร้ด โคลเช่อร์ส) ปิดถนนวันนี้หลายบริเวณเหมือนกัน ใครจะไปไหนแนะนำให้เหาะไปหรือถอดจิตไปแทนจะสะดวกกว่าฮ่ะ


เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ