Hailstorm ภาษาอังกฤษ

วันนี้ได้ข่าวว่าลูกเห็บตกหลายที่ในกรุงเทพ บ้านใครตกบ้างคะ คำว่าพายุลูกเห็บในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hail (เฮล) ถ้าเป็นพายุลูกเห็บก็ hailstorm (เฮล-สตอร์ม) ค่ะ แต่ถ้าพูดถึงตัวเห็บที่กัดหมานั้นจะใช้คำว่า tick (ทิค) นะคะ อย่าจำสับสนกันเพราะถ้ามี tickstorm ก็คงตัวใครตัวมันนะคะ


เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ