Carefully Slip and Fall Down สำนวนภาษาอังกฤษ

งานป้ายขำ ขอให้ไว้ใจพี่น้องชาวจีน ป้ายนี้เดิมทีคาดว่าคงตั้งใจจะบอกให้ระวังลื่นล้ม แต่ด้วยความเถรตรงราวกับใช้ google translate จึงแปลออกมาได้ตรงตัวเป๊ะ carefully slip and fall down มันหมายถึงกรุณาลื่นและล้มอย่างระมัดระวัง


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Football star Zidane shares Thailand trip with...
French footballer Zinedine Zidane, currently in Thailand to take part in a charity tournament, was spotted taking in the sights of Bangkok on Monday. The father of four took his children to watch a muay Thai fight, and went with his wife to the...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ