alien registration สำนวนภาษาอังกฤษ

ขุ่นพระ! สถานีตำรวจบางซื่อ ซื่อไม่ผิดหวังจริงๆ ค่ะ search หาคำแปลบนอินเตอร์เน็ทแล้วคงไป ก๊อปเพสต์ผิดคำ วันหลังปรึกษาเจ้ก่อนก็ได้นะคะก่อนสั่งทำป้าย คำว่า "ต่างด้าว" ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า alien ค่ะ เป็นคำเดียวกันกับคำว่ามนุษย์ต่างดาวนั่นเอง ส่วน "ทะเบียน" ก็คือ registration ค่ะ ฉะนั้น "ทะเบียนต่างด้าว" จึงควรใช้ว่า Alien Registration ค่ะ #พร้อมแล้วค่ะสำหรับ AEC

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Thailand's top policeman vows to fight...
Thailand Acting Police Chief Seripisut Temiyaves vowed Saturday to wipe out mafia gangs operating in Pattaya in the aftermath of the brutal slaying of two Russian tourists. "It's about time for me to wipe out mafia gangs operating in Pattaya...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ